top of page

מצפה שלם למצוקי דרגות

מעלה מכוור וטעימה מדברית

סוג: מעגלי

מרחק: 16 ק"מ

'טיפוס: 1157 מ

'ירידה: 1157 מ

זמן: 4-5 שעות

התחלה: מצפה שלם

סיום: מצפה שלם

וריאציה: אפשר לקצר את המסלול ע"י יציאה במצוקי דרגות או יציאה בכביש 90 על יד המחסום (אפשר לקחת טרמפ או להשאיר רכב בשני היציאות הללו)

יתרונות: מסלול קצר עם אפשרות קיצור נוספת. יש נקודת מים במסעדה במצוקי דרגות. יש תחבורה ציבורית

חסרונות: ירידה מצטברת משמעותית. חלק מהמסלול על כביש 90. מעלה מכוור קצת מדורדר

GPX הורדת קובץ

bottom of page