top of page

מצדה ובקעת קנאים

סוג: מעגלי

מרחק: 28.1 ק"מ

'טיפוס: 1002 מ

'ירידה: 1002 מ

זמן: 5-6 שעות

התחלה: מצדה - אכסניה / חניה מזרחית

סיום: מצדה - אכסניה / חניה מזרחית

וריאציה 1: אפשרות קיצור אם מתחילים במצדה חניה מערב

וריאציה 2: אפשר להקל על המסלול אם במפגש עם כביש 3199 ערד-מצדה ממשיכים לרוץ על הכביש (או תופסים עליו טרמפ)

יתרונות: יש גישה עם תחבורה ציבורית

חסרונות: אין נקודת מים. ירידה מצטברת משמעותית

הערה: מאזור החיבור עם כביש 3199 עד השביל שעולה להר אלעזר השביל לא מסומן. ישנו שביל סינגל לאופנים שהולכים לאורכו אבל כמובן שאין צורך לרוץ את הזגזגים בו שמיועדים לאופנים

GPX הורדת קובץ

bottom of page