top of page

הר צפחות ומצוקי גשרון

סוג: מעגלי

מרחק: 21.9 ק"מ

'טיפוס: 920 מ

'ירידה: 920 מ

זמן: 4-5 שעות

התחלה: בית ספר שדה, אילת

סיום: בית ספר שדה, אילת

וריאציה: אפשר לקצר את המסלול ע"י השארת רכב או טרמפ מכביש 12 (החניה הצפונית מתחת להר יואש)

יתרונות: מתאר שטח מרשים לאורך הגבול עם מצרים. מסלול טכני. יש גישה עם תחבורה ציבורית

חסרונות: אין נקודת מים

נקודת עניין: התפנפנות אחרי המסלול בחוף של מוש

GPX הורדת קובץ

bottom of page